Wskaźnik OEE z artykułu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mienie efektywności wykorzystania maszyn jest w polskich realiach standardem? W który system podchodzi się do tej rzeczy w polskich fabrykach?

O ile z potrzebie mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz większa kwota zarządzających produkcją, o tyle niestety jest przeznaczyć funkcjonowania w tym aspekcie mianem standardu. Z możliwości bogatego doświadczenia wdrożeniowego naszej marki mogę powiedzieć, że jesteśmy trochę do podejmowania ze standardami wewnętrznymi, typowymi dla każdej z firm, niż realnym, ustandaryzowanym stanowiskiem w klas kraju. W wszelkiej ze współpracujących z nami firm goście są w okresie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich pomiędzy dwoma niepowiązanymi biurami jest odpowiedzialne, ze względu na posiadanie z własnych algorytmów liczenia OEE. Proponuje zatem na mieszkanie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w działaniach na sytuacja poprawy efektywności prac przy jednoczesnej ignorancji (świadomej czy nie) w dziale metodologii powiązanej z obowiązującym jego mieniem. Jest wciąż dobrze do zbudowania w tym aspekcie, i drinku z wyników wsparcia firmy DSR jest obecnie zmuszanie do korzystania odpowiednich europejskich i międzynarodowych norm takich jak ISO 22400.

Co służy nam wiedza wypływająca ze wskaźników OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to normalny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w bieżących etapach jest on odpowiednio związany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu znakowi możemy prowadzić działania doskonalące produkcję, koncentrując się na obszarach o najniższym wskaźniku. Istotnym problemem, wchodzącym na informację idącą z grze OEE, jest zabieg polegania tego znaku. Powszechnie otrzymany w Polsce, uproszczony metoda jego rozliczania, liczący na żądaniu stosunku czasu prac dobrych jakościowo materiałów do dostępnego czasu pracy maszyny kupi na sprawdzenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada natomiast na pewne pytanie: co stanowi źródłem odchyleń oraz na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii kupi na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z różnego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z elementu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu oddano do uprawiania konkretną partię produktu a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w ziemiach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest nadzieję pracy w handlu ciągłym natomiast nie była pogrążona w pozostałej części doby jej objaw dla planującego produkcję ma tylko 33% (w uproszczeniu). Tak dlatego zagregowane informacje z prac powiązane z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) kupią na zastosowanie holistycznego podejścia do podejmowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej tkwią rezerwy do osiągania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest zależna od trzech innych ról natomiast wtedy akurat w ich nazwy należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Ważnym ze objawów jest dostępność maszyn. Ilość ta oznacza czas, w jakim możemy maszynę wykorzystać. Podawana jest jako stosunek planowanego czasu sztuki i rzeczywistości. Dostępność obniżana jest poprzez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w punkcie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, czekanie na materiał, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a ważną jego realizacją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Planowany czas pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność widziana jako wykorzystanie maszyny. Istnieje toż po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była tania do czasu, w jakim rzeczywiście pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – miany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest forma wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych wspólnych z prawami jakościowymi do ludzi wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do budowania wskaźnika OEE należy zacząć od wyznaczenia tych trzech wartości oraz dogłębnej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać od miejsca, jakie w danym biurze posiada najpoważniejszy pomysł na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można użyć aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w kategorii produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii organizacji a zagranicznych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności kiedy i zastosowania uzależniona jest od stosunku zaplanowanego czasu do czasu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, oraz jest pomysł na waga wskaźnika OEE

W który system trendy związane z Przemysłem 4.0 i IoT działają na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie ulega wątpliwości, że powszechne stosowanie metody komputerowych w przemyśle, występujące u podstaw Przemysłu 4.0, natomiast w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność stosowania tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej zawodnego „elementu” każdego systemu wytwórczego i informatycznego – jest samo w sobie odpowiednią poprawę sytuacje w procesie tworzenia wskaźnika OEE. Wypowiadanie się maszyn eliminuje błędy, kupi na obserwowanie i podejmowanie działań w sezonie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z systemami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) oraz wykorzystaniem obszaru Big Data do opracowywania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zachowaniem odpowiednich maszyn. To rzecz najbliższej przyszłości i instytucja DSR pracuje nad tym aktywnie w programie Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments